Universal Music

Nyheter

Head of Digital Sales

ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN:

 • Ansvara för att ta fram och genomföra strategisk och taktisk aktivering för våra digitala partners, med fokus på Spotify, Apple och YouTube/Vevo.
 • Leda teamet på ca 4-6 personer som arbetar med Digital Sales i de rekommendationer och förslag som man själv, eller Universal som bolag, bestämmer sig för att arbeta utifrån.
 • Ansvara för att vi når våra mål från ett finansiellt men kanske viktigare, marknadsandelsmål som bolaget satt upp.
 • Utveckla spellistor och Digsters varumärke
 • Bygga och förbättra våra relationer med våra viktigaste partners så vi kan arbeta effektivt i Sverige, Norden och världen med våra lokala och internationella artister.
 • Utveckla sin egen, gruppens och bolagets kompetens inom områden och konton som är nödvändiga för att vi ska vara det ledande bolaget.

Head of Insights & Innovation

ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN

 • Leda teamet av 4-5 analytiker och projektledare som rapporterar din roll.
 • Att kontinuerligt leda arbetet för att ta fram batter analysmetoder som gör att vi maximerar exponering och intäkter för våra artister
 • Att leda arbetet att träffa potentiella partners, startups och utvecklare för välja de som bäst kan lösa våra och våra artisters utmaningar
 • Att tillsammans med vårt marknads, sälj och A&R team, ta fram det beslutsunderlag som är relevant och rätt för att vi ska kunna ta de bästa besluten för våra artister på kort och lång sikt.

Digital Sales Coordinator

ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN

 • Sammanställa material, koordinera utskick av updates och topplistor till partners och även internt.
 • Vara med relevanta möten med våra partners, som Spotify och Apple och följa upp efter dom.
 • Ta fram material, musik och annat som våra partners behöver för att ge våra artister bästa möjliga exponering.
 • Ha kontakt med våra kontakt med våra internationella team när dom behöver updates eller material.
 • Hjälpa våra sociala media avdelning koordinering av material
 • Vi letar personer med 1-3 års heltid arbetslivserfarenhet.