Receptionist – timanställning/hourly employment

Musik är ett av de mest kraftfulla uttryckssätt vi människor bemästrar. Den har förmågan att inspirera, förena och läka. Att arbeta med musik är därför både utmanande, spännande och varierande. Just nu så ser vi fram emot att få en eller flera nya kollegor till vår Reception, så känner du, precis som vi, att Universal Music låter som en spännande arbetsplats så är det bara att söka. Vi välkomnar gärna dig som inte har någon arbetslivserfarfenhet!

Vi söker dig som är serviceinriktad och tycker om att arbeta i en miljö med höga krav på service i en livlig miljö. Du är social, pigg, självgående, noggrann, flexibel, prestigelös och har ett utpräglat servicetänk. Du ser till att alltid ligga steget före i din planering och ser vad som behöver göras.

Du är företagets ansikte utåt, tar emot besökare och visar dem tillrätta. Du arbetar i en mobil telefonväxel där det ingår att koppla telefonsamtal inom arbetsplatsen, svara på mail och att beställa och anordna luncher, fika och möten. Du ordnar och beställer bud, tar hand om postsortering och har ansvar över konferensrummen samt assisterar vid event.

Vi ser gärna att du har kunskaper i engelska eller svenska. Uppdraget är en timanställning vid behov och du kommer rapportera till vår Office Manager.

Vi ställer höga krav på vår personal och erbjuder i gengäld en härlig gemenskap, ett spännande och roligt arbete med möjlighet att träffa nya människor varje dag samt möjligheten att växa och hitta kreativa lösningar på problem.

Vi intervjuar löpande så maila din CV med ett personligt brev snarast. Märk ansökan med Receptionist.

Music is one of the most powerful expressions we humans master. It has the ability to inspire, unite and heal. Working with music is therefore both challenging, exciting and varied. Right now we are looking forward to getting one or more new colleagues to our Reception, so if you feel, just like us, that Universal Music sounds like an exciting workplace, just apply. We would like to welcome you who have no work experience!

We are looking for you who are service-oriented and enjoy working in an environment with high demands on service in a lively environment. You are social, alert, independent, thorough, flexible, unpretentious and have a distinct service mindset. You make sure to always be one step ahead in your planning and see what needs to be done.

You are the company’s face, take care of our visitors and show them the way. You work with a mobile telephone exchange where it includes connecting telephone calls within the workplace, answering emails and ordering and arranging lunches, coffee breaks and meetings. You arrange couriers, take care of mail sorting and are responsible for the conference rooms and assist at events.

We are happy to see that you have knowledge of English or Swedish. The assignment is an hourly job on demand, and you will report to our Office Manager.

We place high demands on our staff and in return offer a wonderful community, an exciting and fun job with the opportunity to meet new people every day, as well as the opportunity to grow and find creative solutions to problems.

We interview regularly, so email your CV with a personal letter as soon as possible. Label the application with Receptionist.

Apply